Welkom bij Orchidee Coaching

Orchideeën komen overal ter wereld in het wild voor. Ze zijn ijzersterk en zeer gevarieerd in kleur en vorm. Het zijn bloemen die, hoe verschillend ze ook zijn, toch één grote familie vormen. Veelkleurigheid en verbondenheid zijn ook grondthema's in de diensten die ik, Elsbeth Littooij, in Orchidee Coaching aanbied.  Bij Orchidee Coaching kunt u terecht voor coaching, trainingen, geestelijke begeleiding, rituelen en kerkdiensten en kerkelijk theater. Met originele, realistische, creatieve en heldere ideeën sta ik u bij wanneer u zich wilt ontwikkelen in uw loopbaan, wanneer u effectiever wilt communiceren, of wanneer u op een kruispunt in uw leven bent en behoefte hebt aan een luisterend oor of aan een manier om vorm te geven aan een verandering in uw leven.

Veelkleurigheid

Ieder mens is uniek. Dat maakt het samenleven zo boeiend. Bij Orchidee Coaching hoeft u dan ook geen standaard antwoorden te verwachten. Samen gaan we op zoek naar het antwoord of de vraag die bij u past. Naar uw eigen 'kleuren', of, zoals Cyndi Lauper zingt, 'your true colors'. Ieder coachingstraject, iedere training, iedere kerkdienst is verschillend, omdat ieder mens en iedere situatie verschillend zijn. Bij Orchidee Coaching mag u rekenen op maatwerk. 

Verbondenheid

Mensen zijn niet los verkrijgbaar. We leven samen en worden pas echt mens in verbondenheid met elkaar. Bij Orchidee Coaching gaan we uit van het contextuele gedachtengoed van Iván Böszörményi-Nagy.

Symboliek

Het groene blad van de orchidee staat voor de aarde, waarin we geworteld zijn. Nuchter, in het hier en nu. Met de voeten in de modder, midden in de realiteit. Daar leven we, daar zoeken we onze weg. De lange stengel symboliseert de levensweg. De bloemen staan voor de ontwikkelde kanten van een mens en de knoppen voor de nog te ontwikkelen mogelijkheden. Zo symboliseert de orchidee voor mij het leven en het doorgaande leren van een mens.

 

Vergoeding

Geestelijke verzorging valt in de AWBZ onder de termen ondersteunende en/of activerende begeleiding. Vergoeding vindt plaats conform de regeling bijzondere ziektekosten. Na indicatie door het CIZ ontvangt men een PGB of achteraf een teruggave via de belastingdienst. Voor teruggave via de belastingdienst is een verwijzing door de huisarts of specialist voldoende. Meer informatie? Klik hier.